Juryrapport:

TUSSEN RUIMTE

De kern van het concept voor deze grondgebonden woning voor het veld E
is de relatie tussen voor- en achterzijde, die worden verbonden met een
‘tussenruimte’ op niveau plus 1. Zo ontstaat binnen de stedelijke wand een
open ruimte die bereikbaar is via een trap aan de waterkant en die een relatie
legt met het achterliggende groengebied.
De woning is flexibelindeelbaar voor verschillende gebruiksscenario’s in
wonen en werken.

TUSSEN RUIMTE  biedt volgens de jury een gelaagdheid die andere
concepten missen, in de relatie die zij legt tussen voor, achter, straat,
binnenterrein en groengebied, en daarmee tussen openbaar, semi-
openbaar en privé. Als specifiek ontwerp voor bouwveld E springt
het project eruit in de integratie van de verschillende sferen.
Het ontwerp is spannend in die zin dat het voorhuisje zowel een terras
als een atelier oplevert en dat het atelier gemarkeerd aanwezig is in
het straatbeeld. De jury is ervan overtuigd dat dit plan optimaal tot
zijn recht gaat komen als CPO-project in plaats van PO-project.
In de combinatie met een aantal opdrachtgevers komen de
specifieke kwaliteiten maximaal tot hun recht en kan er bijvoorbeeld
een volwaardige tuin ontstaan.

In samenwerking met INJA architect