Het project betreft een tweelaagse woninguitbreiding te Groenlo, grotendeels geprefabt.
De aansluiting met het bestaande woonhuis is zodanig gedetailleerd,
dat de uitbreiding ‘los’ komt te staan van het bestaande, middels verticale glasstroken,
waarvan de kozijnen in het geheel zijn weggedetailleerd, opgenomen in de nieuwe
HSB-wand en in de spouw van het bestaande woonhuis.
De horizontale geveldelen worden doorgezet over het dakvlak, zodat er één
omhullende beweging ontstaat, waarbij de goten zijn weggedetailleerd in het gevelvlak.

Publicatie, Jaarverslag 2010 Gelders Genootschap gemeente Oost Gelre